Kadaňský hrad

Původně raně gotický královský hrad řadící se mezi tzv. středoevropské kastely je součástí dochovaného městského opevnění, které obklopuje celé historické centrum města. 

Kadaňský hrad

Během procházky po nábřeží Maxipsa Fíka vás může uchvátit pohled na mohutný Kadaňský hrad, tyčící se na okraji rulové skály nad řekou Ohří již přes 750 let. Původně raně gotický královský hrad řadící se mezi tzv. středoevropské kastely je součástí dochovaného městského opevnění, které obklopuje celé historické centrum města. Jde o velmi významnou stavbu hradní architektury ve střední Evropě, a proto není ani divu, že patří mezi chráněné kulturní památky České republiky.

Prohlídky

Hrad nabízí komentované prohlídky v prostorách hradního sklepení, které je z celého hradu nejvíce dochované. Zde je pro vás připravena expozice Dějiny a vývoj kadaňského hradu. Expozice Vám nabídne pohled na základní etapy architektonického vývoje hradu, dozvíte se něco málo o historii hradu, zajímavých královských návštěvách či zástavních držitelích. Dále uvidíte poprvé zpřístupněný archeologický materiál z průzkumů, které se na hradě v 70. letech minulého století konaly.

Prohlídky začínají v každou celou hodinu, a to od 10:00 do 17:00 včetně. Kadaňský hrad je pro veřejnost otevřen od dubna do září každou sobotu a neděli. Během letních prázdnin od úterý do neděle.

Základní
50 Kč / os.
Snížené
30 Kč / os.
Rodinné
100 Kč / rod.
Děti do 6 let, doprovod osob ZTP
Zdarma

Parkování

Nejbližší parkovací místa pro osobní automobily návštěvníků se nacházejí na Mírovém náměstí (poplatek 10,- Kč za hodinu) či na nábřeží Maxipsa Fíka přímo pod hradem (zdarma). Cyklisté mohou využít stojany pro jízdní kola na nádvoří hradu.

Něco málo z historie

Kadaňský hrad byl založen kolem roku 1260 za vlády krále Přemysla Otakara II. Byl postaven na nejchráněnějším místě, uprostřed skály nad řekou Ohře na okraji vznikajícího královského města. Raně gotický hrad měl původně čtvercový půdorys a každý roh byl opatřen věží. V 16. století prošel pozdně gotickou a renesanční přestavbou. Na konci třicetileté války (1648) vyhořel a zpustnul. Znovu obnoven byl teprve po roce 1750, přestavbou na kasárna ale bohužel ztratil svůj středověký charakter. V dochovaných gotických sklepích je umístěna muzejní expozice o vývoji hradu. V areálu sídlí také domov pro seniory a Městská knihovna Kadaň.