Kadaňský hrad

Původně raně gotický královský hrad v Kadani je srdcem dochovaného městského opevnění. Jeho prostory jsou místem, kterým procházely dějiny. Jeho zástavními pány byly významné šlechtické rody, nocovali zde panovníci a rozhodovalo se o osudech národů. 

Omlouváme se, Kadaňský hrad je v letošním roce až do odvolání pro návštěvníky uzavřen z důvodů rekonstrukce a výstavby nové recepce muzea. 

Budete-li se procházet po nábřeží Maxipsa Fíka, zajisté vaší pozornosti neunikne majestátní Kadaňský hrad, který se tyčící se na vrcholu mohutné rulové skály nad řekou Ohří již více než 750 let. Kadaňský hrad, původně typem tzv. středoevropský kastel, je srdcem dochovaného městského opevnění, které obepíná celé historické centrum města.   Jde o velmi významnou stavbu hradní architektury ve střední Evropě, a proto není ani divu, že je podobně jako mnoho dalších kadaňských historických staveb zařazen na seznam chráněných kulturních památek České republiky.

Něco málo z historie

Kadaňský hrad byl založen kolem roku 1260 za vlády krále Přemysla Otakara II. Pro jeho umístění bylo vybráno strategické místo na skále nad řekou Ohří. Zajímavým prvkem je, že hrad není situován uprostřed opevnění, ale na jeho okraji. Hradební pásy z hradu vybíhají ve dvou směrech a obepínají celé historické centru města. Hrad byl navíc opevněn i směrem k městu, aby mohl v případě dobytí města sloužit jako místo poslední obrany. Původně raně gotický Kadaňský hrad vypadal od současného odlišně, typem patřil k tzv. středoevropským kastelům, tedy hradům čtvercového půdorysu s věžemi v každém rohu. V průběhu 16. století podstoupil hrad rozsáhlou pozdně gotickou a renesanční přestavbu. Téměř smrtelnou ránu mu pak zasadilo obléhání města Kadaně švédskými vojsky během třicetileté války (1618–1648), kdy byl hrad vypleněn, vypálen a zpustl. K jeho obnově došlo teprve po roce 1750, kdy byl v souvislosti s vojenskými reformami císařovny Marie Terezie opraven a byla v něm zřízena kasárna. Tehdy byl hrad sice zachráněn, přišel ale o svůj ryze středověký charakter. 

V dochovaných gotických sklepeních hradu můžete navštívit muzejní expozici o historii Kadaňského hradu. V dalších jeho prostorách sídlí též Městská knihovna Kadaň a domov pro seniory. 

Prohlídky

Hrad nabízí komentované prohlídky v prostorách hradního sklepení, které je z celého hradu nejvíce dochované. Zde je pro vás připravena expozice Dějiny a vývoj kadaňského hradu. Expozice Vám nabídne pohled na základní etapy architektonického vývoje hradu, dozvíte se o jeho historii, zajímavých královských návštěvách či jeho zástavních držitelích. Dále uvidíte poprvé zpřístupněný archeologický materiál z průzkumů, které se na hradě v 70. letech minulého století konaly.

Provozní doba:

Květen, červen, září

Víkendy a svátky: 10:00 – 17:00

 

Červenec, srpen

Úterý – neděle: 10:00 – 17:00 

 

Říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben

POUZE NA PÍSEMNÉ OBJEDNÁNÍ.

Základní
50 Kč / os.
Snížené
30 Kč / os.
Rodinné
100 Kč / rod.
Děti do 6 let, doprovod osob ZTP
Zdarma

Parkování

Nejbližší parkovací místa pro osobní automobily návštěvníků se nacházejí na Mírovém náměstí (poplatek 10,- Kč za hodinu) či na nábřeží Maxipsa Fíka přímo pod hradem (zdarma). Cyklisté mohou využít stojany pro jízdní kola, které jsou k dispozici na nádvoří hradu.