Objevte Kadaň s průvodcem

Objevte to nejlepší z Kadaně s naším průvodcem! Na zážitkové prohlídce prozkoumáte všechna kouzelná zákoutí.

Komentované prohlídky na objednání

Chystáte se Kadaň navštívit ve větší skupině (minimálně 20 lidí) nebo v rámci zájezdu? Objevte naše královské město s průvodcem. V rámci této služby nabízíme základní okruh městem, během kterého uvidíte a navštívíte to nejlepší z Kadaně: kostel Povýšení svatého Kříže, Růžencovou kapli a kadaňský hrad.

Cena prohlídky s průvodcem

Základní
70 Kč / os.
Snížené
30 Kč / os.
Rodinné
neposkytuje se

Objednejte si prohlídku města s naším průvodcem

● Prohlídka je určena pro skupinu o minimálně dvaceti účastnících.
● Prohlídku je možné uskutečnit jen za příznivého počasí, a to vždy mezi 9:00 a 16:00.
● Mezním termínem pro objednání prohlídky jsou tři pracovní dny před jejím plánovaným konáním.
● Po odeslání objednávky obdržíte potvrzení prohlídky ze strany Městského muzea v Kadani.
● Městské muzeum v Kadani si vyhrazuje právo prohlídku z technických a organizačních důvodů neuskutečnit.

Jak probíhá prohlídka města s naším průvodcem?

Po vyplnění objednávkového formuláře se s vámi obratem spojí Městské muzeum v Kadani s potvrzením objednávky a doplňujícími detaily. Po potvrzení ze strany muzea prohlídku již nejde zrušit, objednávka se pro objednatele stává závaznou. Prohlídka města s naším průvodcem začíná vždy v domluvený čas (zpravidla v celou hodinu) na Mírovém náměstí u sloupu Nejsvětější Trojice. Prohlídka městem s naším průvodcem trvá přibližně 90 minut. 

Vstupné je možné uhradit na místě. Slevy ze vstupného se poskytují seniorům, ZTP, žákům a studentům do 26 let. Děti do pěti let mají prohlídku s průvodcem zdarma.