Poděkování

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří se na tvorbě turistických webových stránek kadan.eu jakkoliv podíleli. Ať už šlo o odborné konzultace, rady, nápady, fotografie, texty, knihy, připomínky či jinou spolupráci, velmi si jí vážíme! Bez níže jmenovaných by tento web nikdy nevznikl. Ceníme si vaší podpory a také toho, že jste si své materiály nenechali pro sebe a byli jste ochotni je s námi, a nyní i s návštěvníky stránky, sdílet. Za celý tým DĚKUJEME!

Speciální díky patří panu starostovi PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi a radě města za důvěru, kterou nám svěřením tohoto úkolu projevili. Nezapomínáme především na Petra Kozelka, Petra Kotrlíka, Ladislava Rennera, Petra Ježka, Ladislava Falduse a Romana Duška, bez jejichž výtvorů by stránka nevypadala tak, jak vypadá. Velmi významná pro nás byla spolupráce s historiky Lukášem Gavendou a Petrem Liebscherem kteří nás s laskavým svolením nechali čerpat ze svých knih a textů. Díky nim si můžete přečíst o historii všech kadaňských památek nebo o významných osobnostech našeho města. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na ředitelku Kulturního zařízení Kadaň Marcelu Trejbal Vlčkovou, která nám vždy rychle a ochotně pomohla vyřešit jakýkoliv problém a poskytovala nám pravidelné konzultace.

Autoři fotografíí

Tomáš Krucký

Petr Kozelek

Petr Ježek

Tim Gouw

Nicolas Postiglioni

Skitterphoto

Adiranna Calvo

Petr Kotrlík

Ladislav Faldus

Luiz M. Santos

Markus Spiske

Pixabay

Pineapple suply

Ladislav Renner

Roman Dušek

Kaboompics.com

Rawpixel.com

Eneida Nieves

Ingo Joseph

Organizace

Marcela Vlčková

Ing. Zdeněk Vaško

Veronika Červená

Petr Liebscher

Mgr. Jan Losenický

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Hana Skýbová

Mgr. Lukáš Gavenda

PaedDr. Jiří Kulhánek

Štěpánka Petrášová

Hana Boháčková

Ostatní poděkování

Radovan Dzurcanin

Tomáš Riliak

Green Medical, s.r.o.