Svatá brána

Svatá brána, též Mikulovická, je poslední dochovanou ze čtyř hlavním městských bran a představuje jednu z nejdůležitějších staveb původního historického opevnění královského města Kadaně. 

Výstavba Svaté brány je datována ke konci 13. století. Mohutné opevnění o dvou až třech hradebních pásech bylo tehdy obehnáno kolem celého města. Na některých místech byl navíc před hradbami vyhlouben zděný hradební příkop. Kamenným portálem Svaté brány projížděli nejen kupecké karavany putující přes Krušné hory do Saska anebo Poohřím směrem na Cheb a Norimberk, ale také panovníci při svých návštěvách města Kadaně, mezi nimi Václav II., Karel IV., Ferdinand I., nebo Josef II. Svatá brána od sebe odděluje Staré Město kadaňské a předměstskou čtvrť zvanou Nové Město. V barokním výklenku průjezdu Svaté brány je umístěna kopie pozdně gotické sochy Černé Matky Boží. 

V dobách své největší slávy bývala Svatá brána opatřena ještě důmyslným systémem předbraní, které se skládalo ze dvou menších bran a přilehlé obranné kruhové bašty. 

Na jednom z nárožních kamenů Svaté brány si můžete povšimnout, že je zde vytesán reliéf zobrazující část postavy. Výtvor je připisován Victoru Bernsteinovi, kadaňskému umělci z přelomu 16. a 17. století, a je zřejmě karikaturou některého z tehdejších kadaňských duchovních. Bernstein tvořil svá díla zásadně v noci, aby zůstal v anonymitě, a zpravidla na fasády měšťanských domů. Mezi obyvateli města proslul svými posměšnými a dvojznačnými malbami a karikaturami vážených představitelů města i církve.

Věž Svaté brány je od roku 2016 zpřístupněna veřejnosti, a přestože se na první pohled může zdát, že nenabízí takový výhled jako ochoz kadaňské radniční věže, může překvapit zcela jinou perspektivou. Například jsou z jejího nejvyššího patra vidět kadaňské Ptačí domky, původní skladiště střelného prachu a kulí sloužící kadaňským ostrostřelcům. 

 

Otevírací doba: 

Duben, květen, červen, září,říjen: víkendy a svátky. Prohlídky každou lichou hodinu. 11:00 – 17:00

Červenec a srpen: pondělí – neděle. Prohlídky každou lichou hodinu. 11:00 – 17:00

Vstupné

Základní
50 Kč / os.
Snížené
30 Kč / os.
Rodinné
90 Kč / rod.
do 6 let
zdarma