Sloup Nejsvětější Trojice

Barokním skvostem hlavního kadaňského náměstí je kamenný sloup Nejsvětější Trojice z poloviny 18. století. Hlavním účelem monumentu byla oslava víry a vděčnost za překonání těžkých časů, jako byly kupříkladu epidemie černé smrti, moru.  

Barokní sloup dominuje středu hlavního kadaňského náměstí. Sakrální památka byla postavena ke slávě Boží v polovině 18. století. Hlavním účelem stavby byla oslava katolické církve a víry, částečně vyvolaná pocitem vděčnosti za ukončení morové pohromy, která se ani Kadani nevyhnula. Morový sloup se tyčí do výšky 25 metrů a je vysochán z pískovce. Hlavní sochařská práce je připisována Josefovi Weitzmannovi, který je zároveň autorem jiné kadaňské sochy, svatého Jana Nepomuckého (nyní umístěn v ulici Kpt. Jaroše). Na vrcholu sloupu se nachází sousoší Nejsvětější Trojice a socha Panny Marie Immaculty. Pod ní na římse se dále nachází socha svatého Rocha se psem, který nese v tlamě bochník chleba. Dalšími svatými, které je možné spatřit na monumentu, jsou například svatý Florián, svatý Isidor z Madridu, svatá Kateřina, svatá Barbora a mnozí další. V průběhu 20. a 21. století byl sloup několikrát restaurován. Vyzkoušejte své znalosti a pojmenujte všechny osoby vysochané na tomto majestátním sloupu!