Minoritská bašta

Minoritská bašta byla hlavním obranným prvkem severovýchodního nároží kadaňského městského opevnění. Až 4 metry široké kamenné zdivo, osm stanovišť pro pevnostní děla a palebné pole zaujímající prostor od Prunéřovské brány až po údolí říčky Bystřice z ní dělalo v rámci opevnění města samostatnou pevnost.

 

Minoritská bašta je znovu otevřena od 1. května 2023. 

 

9. června v 17 hodin bude vernisáž výstavy Hrad Perštejn, kde představíme výsledky nejnovějšího průzkumu hradu, jeho dějiny, stavební vývoj a okolnosti obléhání v roce 1451. Výstava bude na baště přístupná až do konce září 2023. Vstupné obvyklých 30 Kč.

Minoritská bašta

Jste fanouškem vojenských a válečných dějin? Minoritská bašta v minulosti sloužila jako jedna z hlavních obranných bašt v Kadani. Bašta je součástí druhého tzv. parkánového hradebního pásu, který byl zbudován v průběhu 15. století. Dělová bašta rondelového typu má na některých místech až 4 metry široké kamenné zdivo a bývalo v ní umístěno až osm stanovišť pro těžké palné zbraně, pevnostní děla. Palebné pole bašty zaujímalo prostor od Prunéřovské brány až po údolí říčky Bystřice na Špitálském předměstí. Její název je odvozen od přilehlého bývalého minoritského kláštera svatého Michaela z první poloviny 13. století, který se nachází v jejím těsném sousedství. Obvodové zdi kláštera pak přímo tvoří součást hradebního pásu, což je z jejich mohutného zjevu patrné dodnes, a nároží kláštera bylo zároveň uzpůsobeno v případě potřeby jako samostatná obranná bašta. Bývalý minoritský klášter není jedinou historickou budovou ve městě, která byla svou dispozicí zakomponována do hradebního systému. Jako další příklad lze uvést třeba kapli Růžencového bratrstva, kterou najdeme za děkanským kostelem Povýšení sv. Kříže. Minoritskou baštu a baštu v prostorách kláštera pak doplňovala ještě bašta třetí. Tato bašta se nachází v prostoru pod Minoritskou baštou a v druhé polovině 19. století sloužila jako synagoga, proto je někdy také nazýván Židovský templ. Soustava těchto tří bašt tvořila jednotný fortifikační celek, kterému ještě dodatečnou ochranu poskytoval zděný příkop. Obléhatelé tedy neměli velkou šanci proniknout do města právě od severovýchodu.

Koncem 19. století byla Minoritská bašta prodána do soukromého vlastnictví. V 90. letech 20. století prošla rozsáhlou rekonstrukcí, získala novou střechu a několik let sloužila jako restaurace. Poté došlo k její přestavbě na muzejní prostor a od roku 2013 se v jejích prostorách nachází expozice Městského muzea v Kadani s názvem Militaria.

Ve stálé expozici si můžete nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet repliky zbraní a zbroje, dokonce je zde instalována i maketa bunkru, tzv. řopíku, které byly stavěny v průběhu 30. let 20. století také v okolí Kadaně. Dozvíte se zde vše, co se vztahuje k vojenským a válečným dějinám města, a to od dob raného středověku až po druhou světovou válku.

Kadaňská Minoritská bašta každoročně hostí i sezónní výstavy, které jsou k dispozici v jejím druhém patře. Veškeré další aktuality najdete zde.

Prohlídky

Otevírací doba:

květen, červen, září
svátky a víkendy
od 10 do 17 hodin
červenec, srpen
úterý - neděle
od 10 do 17 hodin

Vstupné:

Základní
30 Kč / os.
Snížené
neposkytuje se
Děti do 3 let
zdarma