Kostel sv. Vavřince na Želině

Zavítejte procházkou podél pravého břehu řeky Ohře ke kostelu svatého Vavřince na Želině a objevte nejstarší architektonické pozůstatky v Kadani a okolí.

Přejdete-li kadaňský silniční most a vydáte-li se směrem po proudu řeky Ohře po jejím pravém břehu, podejdete starý kadaňský železniční most a po chvíli dorazíte ke kostelu sv. Vavřince na Želině. Zprvu nenápadný kostelík nacházející se nedaleko obce Želina je umístěn na okraji terénní hrany na pravém břehu řeky Ohře. Kostel je obklopen starým hřbitovem a obehnán kamennou zdí. Výjimečný výhled na město Kadaň tyčící se nad řekou Ohří nabízí pohled přes tuto hřbitovní zeď směrem proti proudu řeky. Konstrukce kostela obsahuje fragmenty jedné z nejstarších staveb v Kadani a okolí – románského kostela sv. Gotharda z první třetiny 13. století. Neméně zajímavé je, že přestože je kostel poměrně malý a není na první pohled vystavěn na žádném zvláště významném místě, tzv. patronátní právo k němu po několik století drželi přímo čeští králové.

Něco málo z historie

Nejspíše v druhé polovině 15. století prošel kostel gotickou přestavbou, čemuž nasvědčuje letopočet 1484 vytesaný na západním portálem kostela. Větší část kostela je tvořena gotickým dvoulodím a středovým sloupem. Na gotickou část navazuje presbytář tvořený lodí původního románského kostela o délce 13,7 m zhotovený z pravidelných kamenných kvádrů. Na tuto loď navazuje též románská apsida s malým obloukovým oknem. Z nejstarších pamětihodností můžete v inventáři kostela spatřit ještě vzácnou pozdně románskou kamennou křtitelnici. Písemné prameny dokládají, že kostel od 16. století sloužil kadaňským luteránům, kteří zde zejména prováděli křty. Kostel jen zázrakem přežil 20. století. Když byl totiž roku 1960 zasažen ničivým požárem, zvažovala se jeho demolice. Dva vzácné oltáře, oltář sv. Barbory a Želinský oltář od Mistra IW, renesančního malíře a žáka Lucase Cranacha, byly naštěstí ještě před požárem převezeny do chomutovského muzea.  K demolici kostela nakonec nedošlo a roku 1992 se jej pak podařilo znovu zastřešit. Na stěnách kostela se též do dnešních dnů dochovaly některé fragmenty gotických a renesančních fresek.

Otevírací doba

Kostel sv. Vavřince na Želině je pro veřejnost otevřen červenci a srpnu každý víkend a svátky od 10:00 do 18:00.

Základní
Dobrovolné