Kostel Povýšení svatého Kříže

Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže je hlavním katolickým chrámem města Kadaně. Přes svou současnou barokní podobu zůstává po mnoha požárech konstrukce kostela v jádru gotická a jedinečným způsobem se v něm tak snoubí architektura různých slohů.

Další dominantou kadaňského centrálního Mírového náměstí a společně s kadaňskou radniční věží neodmyslitelným symbolem města je nepochybně kostel Povýšení sv. Kříže. Nádherná původně gotická stavba, v současné době v barokní úpravě, je chráněna jako kulturní památka České republiky. Přestože kadaňský farní a později děkanský kostel v historii zachvátilo několik ničivých požárů, vždy se jej podařilo zrekonstruovat a dnes je ve velmi dobrém stavu. Jeho současná převážně barokní podoba je jedinečným způsobem doplněna řadou původně gotických detailů, a zároveň kostel svým štíhlým a vysokým zjevem pro baroko zcela atypickým dodnes nezapře svůj gotický původ.  Pravidelně se zde kromě bohoslužeb pořádají také koncerty.

Něco málo z historie

Kostel Povýšení svatého Kříže byl vystavěn po polovině 13. století v souvislosti s povýšením Kadaně na svobodné královské město. Spravován byl rytíři johanitského řádu, jejichž komtur býval zpravidla i farářem. V dobových pramenech je kostel poprvé zmiňován roku 1291, kdy byl zasvěcen Panně Marii. V 15. století byl zpustošen při dobývání města husitskými vojsky a posléze 2. křížovou výpravou. Během třicetileté války ho zasáhly dva požáry, a tak byla nutná jeho přestavba. Ta začala v roce 1654 a původní gotická trojlodní bazilika byla změněna na barokní kostel. O sto let později došlo k dalšímu požáru, a tedy i k další rekonstrukci. Současnou podobu získal kostel až po roce 1811, kdy ho znovu poničily plameny a musel se opět rekonstruovat. Z původních gotických znaků se dochovala chrámová předsíň s gotickým vchodovým portálem a krouženou klenbou. Zajímavostí, které si můžete povšimnout vpravo od hlavního chrámového portálu je pamětní deska připomínající františkána a vzdělance P. Jana Nepomuka Štikara, který v době komunistického režimu působil též jako kadaňský farní administrátor, a který byl režimem pronásledován a vězněn.