Františkánský klášter

Františkánský klášter Čtrnácti svatých Pomocníků je národní kulturní památkou, která je výjimečná nejen svými unikátními nástěnnými malbami, a která v současné době usiluje o zápis na seznam památek světového dědictví UNESCO.

Navštivte Františkánský klášter Čtrnácti svatých Pomocníků, národní kulturní památku, která je výjimečná nejen svými unikátními nástěnnými malbami a vzácnou sklípkovou klenbou. Pro jedinečnost kadaňského františkánského kláštera, která dosahuje světového významu, byla podána žádost o jeho zapsání do seznamu památek UNESCO. Již nyní kadaňský klášter jezdí obdivovat návštěvníci ze všech koutů České republiky i z celé Evropy. Buďte mezi nimi!

Areál kadaňského františkánského klášter je také místem, kde se v průběhu roku koná řada kulturních akcí, mezi nimi koncerty, hudební festivaly nebo například kadaňské vinobraní.

Něco málo z historie

Františkánský klášter vznikl na konci 15. století na místě původní poutní kaple Čtrnácti svatých Pomocníků za výrazného přispění rodu Vitzthumů a Hasištejnů z Lobkowicz. Jan Hasištejnský z Lobkowicz, toho času hejtman města Kadaně, nechal klášter vybudovat jako pohřebiště svého rodu, a zároveň jako imitaci svatých míst v Jeruzalémě, kam vykonal v roce 1493 svatou pouť. Výmalba presbytáře kostela věrohodně imituje tvorbu Lucase Cranacha st., významného německého renesančního malíře, a na našem území představuje naprostý unikát. Některé prostory kláštera zvláštního významu byly též opatřeny vzácnou sklípkovou klenbou.

Mužský klášter v Kadani fungoval až do roku 1950, kdy byl přepaden jednotkami Státní bezpečnosti, které tamní mnichy internovali do pracovních táborů. V 70. letech klášter sloužil jako depozitář státního okresního archivu a chomutovského muzea.

Po roce 1989 byl klášter navrácen františkánům. Ti jej předali Biskupství litoměřickému, které jej na 50 let pronajalo městu Kadani s výjimkou kostela, který slouží kadaňské římskokatolické farnosti. V prostorách původního kláštera bylo obnoveno Městské muzeum v Kadani, které zde připomíná jak dějiny města, tak především dějiny a odkaz samotného kláštera. V budově noviciátu má své sídlo kadaňská Základní umělecká škola Klementa Slavického. Kostel byl v roce 1995 znovu vysvěcen a do kláštera se tak vrátil duchovní život.

Kromě samotného kláštera můžete navštívit i františkánské zahrady, kde narazíte kromě vinic i na několik domácích zvířat. K vidění jsou kozy, poníci i prase kadeřavé jménem Čenda. Celý areál vybízí k posezení a relaxaci! Pokud vás neláká prohlídka, přijďte si jen tak odpočinout do zahrad. Pití i drobné občerstvení nabízí v areálu františkánských zahrad Konírna, která je otevřena od května do září. 

Prohlídky

Klášter nabízí komentované prohlídky, a to ve dvou okruzích. První okruh s názvem Pohledy do minulosti města Kadaně vám prozradí vše o historii města i o jeho proměnách v čase. Dozvíte se třeba, jakou roli hrála Kadaň při historických událostech. Druhý okruh Život v klášteře vám představí život mnichů a význam řádu pro město. Součástí tohoto okruhu je také návštěva kostela, který se v současnosti rekonstruuje (přístup je umožněn i během rekonstrukce). Unikáty kláštera, nástěnné malby a sklípkovou klenbu, uvidíte jak v prvním, tak ve druhém okruhu.

 Zajímáte se o minerály? Pak se rozhodně informujte u průvodce o možnosti navštívit nekomentovaný okruh Mineralogické zajímavosti Kadaňska. Jde o největší sbírku minerálů v okrese Chomutov! 

Otevírací doba a vstupné

  • leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad
    pondělí – zavřeno
    čtvrtek až neděle – od 10:00 do 17:00
    v pondělí, úterý a středu jsou prohlídky dostupné pouze po předchozí objednávce
  • červenec, srpen
    úterý až neděle – od 10:00 do 17:00

Bohoslužba
V den konání bohoslužby v sobotu 21. srpna bude provoz kláštera omezen a prohlídky pro veřejnost budou k dispozici až od 15. hodiny odpoledne. Děkujeme za pochopení. 

1. Okruh

Pohledy do minulosti města Kadaně 
Prohlídky začínají v každou celou hodinu, a to včetně poslední uvedené hodiny.

Základní
50 Kč / os.
Snížené
neposkytuje se
Rodinné 2+3
90 Kč / rod.

2. Okruh

Život v klášteře 
Prohlídky začínají v každou celou hodinu, a to včetně poslední uvedené hodiny.

Základní
90 Kč / os.
Snížené
50 Kč / os.
Rodinné 2+3
180 Kč / rod.

3. Okruh

Mineralogické zajímavosti Kadaňska
Prohlídky začínají nepravidelně, dle domluvy s průvodcem.

Základní
50 Kč / os.
Snížené
neposkytuje se
Rodinné 2+3
90 Kč / rod.

4. Okruh

Kostel
Prohlídky začínají v každou celou hodinu, a to včetně poslední uvedené hodiny.

Základní
90 Kč / os.
Snížené
50 Kč / os.
Rodinné 2+3
180 Kč / rod.

Parkování

Parkovací místa pro osobní automobily návštěvníků se nacházejí u ohradní zdi kláštera. V případě, že se do kláštera chystáte na kole, můžete využít stojanů pro bicykly u fortny.  Do kláštera můžete dojít i procházkou z Mírového náměstí.

Cesta z centra

Do kláštera se z centra chůzí dostanete dvěma způsoby. Buď můžete zvolit kratší cestu ulicí Jana Švermy, skrze Mikulovickou bránu, podél Smetanových sadů. Nebo vyrazte po Nábřeží Maxipsa Fíka, přes Kadaňský stupeň a podél klášterní zdi až k hlavnímu vchodu v ulici Jana Švermy.