Františkánský klášter

Františkánský klášter Čtrnácti svatých pomocníků je národní kulturní památkou, která je výjimečná svými nástěnnými malbami a sklípkovou klenbou. 

Františkánský klášter

Navštivte Františkánský klášter Čtrnácti svatých Pomocníků, národní kulturní památku, která je výjimečná svými nástěnnými malbami a sklípkovou klenbou. Právě tyto unikáty mohou klášteru pomoci uspět při žádosti o zapsání do seznamu památek UNESCO. Kadaňský klášter jezdí obdivovat návštěvníci ze všech koutů České republiky i z celé Evropy. Buďte mezi nimi!

Něco málo z historie

Františkánský klášter vznikl na konci 15. století na místě původní poutní kaple Čtrnácti svatých Pomocníků za výrazného přispění rodu Vitzthumů a Hasištejnů z Lobkowicz. Jan Hasištejnský z Lobkowicz, který byl hejtmanem města Kadaně, nechal klášter vybudovat jako pohřebiště svého rodu a zároveň jako imitaci svatých míst v Jeruzalémě, kam vykonal v roce 1493 svatou pouť. Výmalba presbytáře kostela věrohodně imituje tvorbu Lucase Cranacha st. Některé prostory zvláštního významu byly opatřeny sklípkovou klenbou.

Mužský klášter v Kadani fungoval až do roku 1950, kdy byl přepaden jednotkami Státní bezpečnosti, které tamní mnichy internovali do pracovních táborů. V 70. letech klášter sloužil jako depozitář státního okresního archivu a chomutovského muzea.

Po roce 1989 byl klášter navrácen františkánům. Ti jej předali Biskupství litoměřickému a to ho na 50 let pronajalo městu Kadani s výjimkou kostela, který slouží kadaňské římskokatolické farnosti. V prostorách původního kláštera bylo obnoveno Městské muzeum v Kadani, které zde připomíná jak dějiny města, tak především dějiny a odkaz samotného kláštera. V budově noviciátu má své sídlo Základní umělecká škola Klementa Slavického. Kostel byl v roce 1995 znovu vysvěcen a do kláštera se tak vrátil duchovní život.

Kromě samotného kláštera můžete navštívit i františkánské zahrady, kde narazíte na několik domácích zvířat. K vidění jsou kozy, poníci i prase kadeřavé Čenda. Celý areál vybízí k posezení a relaxaci! Pokud vás neláká prohlídka, přijďte si jen tak odpočinout do zahrad. Pití i drobné občerstvení nabízí Konírna otevřená od května do září. 

Prohlídky

Klášter nabízí komentované prohlídky, a to ve dvou okruzích. První okruh s názvem Pohledy do minulosti města Kadaně vám prozradí vše o historii města i o jeho proměnách v čase. Dozvíte se třeba, jakou roli hrála Kadaň při historických událostech. Druhý okruh Život v klášteře vám představí život mnichů a význam řádu pro město. Součástí tohoto okruhu je také návštěva kostela, který se v současnosti rekonstruuje (přístup je umožněn i během rekonstrukce). Unikáty kláštera, nástěnné malby a sklípkovou klenbu, uvidíte jak v prvním, tak ve druhém okruhu.

 Zajímáte se o minerály? Pak se rozhodně informujte u průvodce o možnosti navštívit nekomentovaný okruh Mineralogické zajímavosti Kadaňska. Jde o největší sbírku minerálů v okrese Chomutov! 

1. Okruh

Pohledy do minulosti města Kadaně 
Prohlídky začínají v každou celou hodinu, a to od 10:00 do 17:00 včetně.

Základní
30 Kč / os.
Snížené
neposkytuje se
Rodinné
70 Kč / rod.

2. Okruh

Život v klášteře 
Prohlídky začínají v každou celou hodinu, a to od 10:00 do 17:00 včetně.

Základní
70 Kč / os.
Snížené
30 Kč / os.
Rodinné
140 Kč / rod.

3. Okruh

Mineralogické zajímavosti Kadaňska
Prohlídky začínají nepravidelně, dle domluvy s průvodcem.

Základní
30 Kč / os.
Snížené
neposkytuje se
Rodinné
neposkytuje se

Parkování

Parkovací místa pro osobní automobily návštěvníků se nacházejí poblíž hlavní brány kláštera. V případě, že se do kláštera chystáte na kole, můžete využít stojanů pro bicykly na nádvoří. Do kláštera můžete dojít i procházkou z Mírového náměstí.

Cesta z centra

Do kláštera se z centra chůzí dostanete dvěma způsoby. Buď můžete zvolit kratší cestu ulicí Jana Švermy, skrze Mikulovickou bránu, podél Smetanových sadů. Nebo vyrazte po Nábřeží Maxipsa Fíka, přes Kadaňský stupeň a podél klášterní zdi až k hlavnímu vchodu v ulici Jana Švermy.