Další památky

Kadaň sice není nijak zvlášť velké město, zajímavých míst a památek je zde však nespočet! Pokud vám památky uvedené v ostatních článkách nestačí, a rádi byste v Kadani objevili i další místa, zde naleznete výčet těch, na které byste při své návštěvě města neměli zapomenout.

Křížová cesta

Křížová cesta (též Sedm pádů Kristových) v Kadani je unikátní barokní památkou zobrazující na sedmi honosně zdobených pískovcových výklenkových kaplích příběh Ukřižování a Nanebevstoupení Ježíše Krista. Jako nákladný a časově náročný projekt vznikala postupně v průběhu několika let koncem 17. století za štědrého přispění bohatých donátorů z řad významných šlechtických a měšťanských rodů. V současné době jsou jednotlivá její zastavení rozmístěna podél cesty vedoucí Smetanovými sady směrem k františkánskému klášteru Čtrnácti sv. Pomocníků. Podle barokní tradice odpovídá délka kadaňské křížové cesty, tedy původně vzdálenost od kadaňské radniční věže k františkánskému klášteru pravé jeruzalémské křížové cestě od Pilátova paláce na Golgotu, kterou měl údajně vyměřit Jan Hasištějnský z Lobkovic během své pouti do Svaté země v roce 1493. Kromě samotných biblických výjevů jsou zastavení kadaňské křížové cesty opatřena erby donátorských rodů, chronogramy letopočtů, kamenickými značkami a řadou dalších detailů a symbolů z nichž ne všechny byly dosud zcela rozluštěny. Až budete křížovou cestou procházet, nezapomeňte jednotlivá zastavení obejít kolem dokola, některé nápisy a symboly jsou totiž vytesány zboku a na zadních stranách jednotlivých výklenkových kaplí. 

Smirčí kříže

Ve Smetanových sadech poblíž jednoho ze zastavení křížové cesty jsou umístěny tzv. smírčí kříže, které sem byly svezeny z okolních zaniklých obcí. Smírčí kříže stávaly na místech, kde došlo k tzv. hrdelním zločinům nebo neštěstím. Ve středověku bylo možné některým trestancům uložit, aby poškozenou rodinu vyplatili, a aby nechali zhotovit na místě zločinu smírčí kříž, čímž se mohli vyhnout trestu smrti. Na některých smírčích křížích ve Smetanových sadech v Kadani si povšimněte například pozůstatků vyobrazení vražedných zbraní, které se též někdy na smírčí kříže tesaly.

Ptačí domky

Atypickým hrázděným věžičkám, které jsou součástí městského opevnění v Kadani se pro jejich malebnou titěrnost odedávna přezdívá Ptačí domky. Od 18. století sloužily společně se sousední gotickou hradební baštou jako skladiště střelného prachu a kulí pro kadaňské ostrostřelce. Ti si zde v roce 1788 zřídili vlastní výčep. Již roku 1845 zde pak byla vystavěn restaurant Střelnice. V současnosti se na tomto místě nachází stejnojmenný kulturní dům.