Barbakán Žatecké brány

Barbakán kdysi býval předsunutým obranným prvkem kadaňské Žatecké brány, která byla zbořena v první polovině 19. století. Barbakán znásoboval obranné i útočné možnosti obránců města – ochraňoval bránu před dělostřelbou a poskytoval obráncům větší palebné pole. 

Barbakán původní kadaňské Žatecké brány, jedné ze čtyř hlavních městských bran, patří vůbec k nejstarším obranným stavbám svého typu ve střední Evropě! Představuje pozdně gotický prvek středověké městské hradební obrany, který byl zbudován během modernizace městského opevnění v roce 1458. Barbakán kadaňské Žatecké brány je brabakánem tzv. kruhového (rondelového) typu a v době svého vzniku představoval převratnou fortifikační novinku, která reagovala na vývoj zbraní a způsobu dobývání opevněných měst a pevností, zejména na technický vývoj palných zbraní a dělostřelectva. Poskytoval jedinečnou výhodu obráncům tím, že umožňoval střelbu do stran, a tedy účinnější obranu přilehlých hradebních pásů, a zároveň chránil bránu před přímými zásahy děl. Vnitřní prostor barbakánu, který výrazně přesahoval rozsah interiérů městských bran, navíc poskytoval obráncům možnost instalace děl pevnostních.

Při prohlídce barbakánu si povšimněte kamenného pískovcového znaku města Kadaně, který je umístěn nad gotickým portálem jeho brány. Na tomto znaku je vyveden latinský nápis, který v překladu zní: „Hlavní brána města Kadaně; léta Páně 1458“. Přestože současný znak pochází z roku 1904, je věrnou replikou znaku původního, který byl na barbakánu osazen již při jejím vzniku. Po obou stranách portálu jsou také umístěny dva znaky, na kterých jsou vyobrazeni čeští dvouocasí lvi. Mnoho prvků, které na kadaňském barbakánu uvidíte je navíc stále původních, mezi nimi některé fragmenty střílen, chrliče a vnitřního ochozu.