Město cyklostezek

Odjakživa se říká, že všechny cyklostezky vedou do Kadaně!

Kadaň byla odjakživa důležitým centrem, které protínaly obchodní stezky směrem na Karlovarsko, do Prahy a do sousedního německého Saska. I v dnešní době Kadaň protínají stezky – cyklostezky! Královským městem vedou celkem tři hlavní tahy – západní do Klášterce nad Ohří a Perštejna, severovýchodní do Černovic a Chomutova, jihovýchodní směrem do Rokle a na Nechranickou přehradu a dále do Žatce. Každá z tras má své přednosti a svá specifika, z hlediska náročnosti jsou ale všechny tři trasy na stejné úrovni. Rozdíl stoupání v jednotlivých úsecích není vyšší než 100 m, v nejnižším bodě má cyklostezka nadmořskou výšku 264 m n. m. a v nejvyšším bodě pak 358 m n. m.

Cyklotrasa Kadaň – Klášterec nad Ohří – Perštejn

Trasa měří 17,4 km a zabere zhruba 1:20 h

Cyklostezka z Kadaně do Klášterce nad Ohří začíná již na nábřeží Maxipsa Fíka, ze kterého je možné se dostat i na dvě zbývající cyklotrasy. Tato trasa byla vybudována v roce 2008 a měří celkem 8,1 km. Jde o úsek  s překrásnými výhledy kolem vodního stupně Kadaň. Svou cestu můžete zakončit v Klášterci nad Ohří, nebo můžete pokračovat dál až do Perštejna. Samotná cesta po cyklostezce není náročná, povrch je štěrkový a asfaltový. Na trati jsou zabudována odpočívadla pro cyklisty i pro pěší včetně mapových podkladů na informačních tabulích a stojanů na kola. Část vede po visuté ocelové konstrukci. Jde o 81 m dlouhou lávku, která je ukotvena ve skále na rámech. Plochu tvoří pozinkované průhledné rošty. Je to výrazný technický unikát poskytující nezapomenutelný zážitek z jízdy.

Cyklostezky Kadaň

Cyklotrasa Kadaň – Rokle – Nechranická přehrada – Žatec

Trasa měří 32,7 km a zabere cca 2:08 h

I tato cyklotrasa začíná na stezce Maxipsa Fíka, odkud přejedete na pravý břeh řeky Ohře směrem na Želinu. Tento úsek cyklostezky je o něco svažitější.  Oblast je z geologického hlediska jedinečná – najdete tu Želinský meandr a skalnaté útesy, které se tyčí až do výšky 30 metrů u břehu řeky Ohře, což je nejnáročnější úsek stezky. Další pokračování cyklostezky vede po silničkách a polních cestách bez významného stoupání přes Rokli, Poláky až k hrázi na Nechranické přehradě. Tento úsek trasy vede po rovinaté silnici II. třídy 224. Cyklostezka měří celkem 32,5 km a končí v Žatci u prvního mostu, který vede přes řeku Ohři.

Cyklostezky Kadaň

Cyklotrasa Kadaň – Černovice – Chomutov

Trasa měří 21,1 km a zabere cca 1:25 h

Nejnovější cyklotrasa vede z Kadaně skrze krajinu, ve které se ještě před několika malá lety těžilo hnědé uhlí. Cestu po této cyklostezce je opět možné začít na stezce Maxipsa Fíka, odkud se vydáte do Rooseveltových sadů, podjedete tunelem pod železniční tratí a vydáte se směrem k elektrárně. První část cyklotrasy do Prunéřova měří necelých 7 kilometrů. Z cyklostezky máte jedinečný výhled na povrchový důl. Zbývající úsek do Černovic a dále do Chomutova měří celkem 14 kilometrů a je rovněž veden po částečně asfaltovém povrchu mimo frekventovanou silnici č. 13.

Cyklostezky Kadaň