Důležité kontakty

Chcete se s námi spojit nebo hledáte kontakt na konkrétního zaměstnance TIC?

Turistické informační centrum

Štěpánka Petrášová

Vedoucí TIC
Vedoucí propagační referentka
Pořadatel kulturních akcí KZK

E-mail: petrasova@kultura-kadan.cz
Tel: +420 474 319 675
Mob: +420 725 763 486

Veronika Červená

Propagační referentka
Inzerce Kadaňských novin
Vedoucí městské knihovny

Email: cervena@kultura-kadan.cz
Tel: +420 474 319 550
Mob: +420 725 763 497

Hana Skýbová

Propagační referentka
Stánkový prodej na akcích KZK
Referent kulturnich akcí

E-mail: skybova@kultura-kadan.cz
Tel: +420 474 319 676
Mob: +420 602 660 811

Hana Boháčková

Propagační referentka
Inzerce Kadaňských novin

E-mail: bohackova@kultura-kadan.cz
E-mail: inforcentrum@kultura-kadan.cz
Tel: +420 474 319 550
Mob: +420 725 763 497

Kontaktní formulář