Důležité kontakty

Chcete se s námi spojit nebo hledáte kontakt na konkrétního zaměstnance TIC?

Turistické informační centrum

Štěpánka Petrášová

Vedoucí TIC
Vedoucí propagační referentka
Pořadatel kulturních akcí KZK

Email: petrasova@kultura-kadan.cz
Tel: +420 474 319 675
Mob: +420 725 763 486

Veronika Červená

Propagační referentka
Inzerce Kadaňských novin
Vedoucí městské knihovny

Email: cervena@kultura-kadan.cz
Tel: +420 474 319 550
Mob: +420 725 763 497

Hana Skýbová

Propagační referentka
Stánkový prodej na akcích KZK
Referent kulturnich akcí

Email: skybova@kultura-kadan.cz
Tel: +420 474 319 676
Mob: +420 602 660 811

Hana Boháčková

Propagační referentka
Inzerce Kadaňských novin

Email: bohackova@kultura-kadan.cz
Tel: +420 474 319 550
Mob: +420 725 763 497

Marketing a PR

Jakub Jan Fiala

Marketingový manažer města

Email: marketing@kultura-kadan.cz
Mob: +420 605 899 695

Barbora Slámová

Marketingový manažer KZK

Email: marketing@kultura-kadan.cz
Mob: +420 777 686 338

Kontaktní formulář